Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De invoering van de BENG-eisen voor nieuwbouw op 1 januari 2021 komt heel snel dichterbij. Toch blijkt nog lang niet iedereen in de bouw op de hoogte te zijn van de eisen. Met name de comforteis TOjuli bleek een onbekende te zijn voor een groot aantal deelnemers van het webinar ‘Ontwerpen en bouwen volgens BENG’, dat Eisma Bouwmedia hield in samenwerking met ROCKWOOL

Het webinar werd zeer goed bekeken door een gemêleerd gezelschap uit de bouw, waarbij architecten met 34% de hoofdmoot vormden. Adviseurs en aannemers waren met resp. 20% en 11% ook goed vertegenwoordigd.

Van de deelnemers gaf 37% aan dat de comforteis TOjuli bij hen volkomen onbekend was; 31% had er wel van gehoord maar wist niet wat die inhield. De BENG-indicatoren bleken beter bekend. 58% gaf aan daarvan op de hoogte te zijn. Toch was er nog een groep van 30% voor wie de definitieve indicatoren volkomen onbekend waren.

Energieconcepten

In het webinar lichtte André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs de BENG-indicatoren toe, inclusief de TOjuli. Hij ging in op verschillende energieconcepten waarmee de zogenaamde RVO-referentiewoningen kunnen voldoen aan de BENG-eisen. Uitgangspunt daarbij was een woning die voldoet aan de huidige EPC-eis van 0,4, met thermische isolatie op basis van Bouwbesluit. Die keuze is in de aanloop naar BENG gemaakt op basis van uitgebreide onderzoeken naar kostenoptimaliteit. Met deze uitgangspunten blijken er geen hele grote aanpassingen nodig te zijn om te voldoen aan de BENG-eisen.

De TOjuli zal waarschijnlijk in de praktijk meer hoofdbrekens op gaan leveren. Deze eis is gesteld op 1,2. De doorgerekende tussenwoning met een energieconcept dat voldoet aan de BENG, scoorde echter bijna 7. Toch blijkt dat in de praktijk al heel snel te dalen door toepassing van buitenzonwering of zonwerend glas.

Spouwgarantie-app

Jurrian van Andel van ROCKWOOL® ging in het webinar in op de rol van spouwisolatie voor de BENG en de noodzaak om met onder andere foto’s de uitvoeringskwaliteit vast te leggen. ROCKWOOL helpt daarbij met onder meer de Spouwgarantie-app. Van Andel wees er op dat het belangrijk is bij de keuze van een isolatiemateriaal niet alleen te kijken naar de thermische prestatie maar ook naar bijvoorbeeld geluidwering, brandveiligheid en circulariteit. Uit de poll onder de kijkers bleek dat die naast de prestatie vooral duurzaamheid belangrijk vinden (42%), gevolgd door brandveiligheid en verwerkingsgemak (elk 21%).

Regelgeving als uitdaging

Bouwtechnoloog Joost Heijnis van architectenbureau cepezed gaf in het webinar zijn visie op de impact van de BENG-regelgeving voor de architect. Heijnis ziet deze en andere regelgeving niet als een beperking van de ontwerpvrijheid, maar juist als een uitdaging tot beter en slimmer ontwerpen. Integraal en situationeel ontwerpen zijn daarbij uitgangspunten. Een uitdaging is het ook om luchtdicht te bouwen met goede details, zonder allerlei kit en compribandjes. De spanning tussen BENG en de Milieu Prestatie van Gebouwen vormt in zijn ogen eveneens een mooie uitdaging om te komen tot betere gebouwen.

Het webinar ‘Ontwerpen en bouwen volgens BENG’ is na inschrijving gratis terug te zien.

Heeft u vragen over ontwerpen en bouwen volgens BENG?

Neem dan met ons contact op.

Lees meer

Webinar BENG met Andre Kruithof van Nieman