Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dit onderzoek is in juni 2010 in opdracht van het Ministerie van VROM door toen Adviesburo Nieman (nu: Nieman Raadgevende Ingenieurs) uitgevoerd.

Lees en/ of download het rapport: Onderzoeksrapport brandveiligheid portiekwoningen _2010-06-01Portiekwoningen