Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Handreiking “ontruimen bij zorgfuncties” is gepresenteerd

In opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en VRZHZ Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft collega Jacco Huijzer samen met Hajé van Egmond (Geregeld) de Handreiking “Ontruimen bij zorgfuncties” geschreven.

Wat houdt de handreiking in?

Bij brand in een gebouw met een zorgfunctie is de eerste prioriteit de bewoners tijdig in veiligheid te brengen. Het Bouwbesluit 2012 eist dat er zowel gedurende de dag als durende nacht voldoende ontruimers aanwezig zijn. Om te bepalen hoeveel ontruimers benodigd zijn is de handreiking ‘Ontruimen bij zorgfucties’ opgesteld.

Met de handreiking kan een toezichthouder in een aantal stappen eenvoudig bepalen of een ontruiming snel genoeg kan verlopen. Hierbij kijkt men naar de bouwkundige staat van het gebouw, de hulp die bewoners nodig hebben bij ontruiming en het aantal ontruimers dat beschikbaar is.

De handreiking laat zien in hoeverre een organisatie voldoet aan de in het Bouwbesluit 2012 vastgelegde wettelijk plicht om tijdig te kunnen ontruimen. De resultaten van de Handreiking worden ook gebruikt om te zoeken naar verbeterpunten als blijkt dat tijdig ontruimen een probleem is.

Lees meer

Heeft u een vraag over de handreiking Ontruimen bij zorgfuncties?

Neemt u dan contact op met mede-auteur en Nieman collega Jacco Huijzer

Lees ook: Brandwijzer

Op dinsdag 27 maart 2019 lanceerde De Zorg Brandveilig de online applicatie BrandWijzer. Dit nieuwe instrument maakt het voor zorgorganisaties mogelijk om te zien of alle onderdelen van hun organisatie vanuit een risicogestuurd perspectief afdoende brandveilig zijn. Uniek aan BrandWijzer is dat hierbij integraal risico’s worden ingeschat en afgewogen tegen de samenhang en impact van genomen maatregelen en voorzieningen. BrandWijzer is beschikbaar via www.brandwijzer.nl.
Leesmeer over de Brandwijzer

Oplevering handreiking voor de zorg aan Veiligheidsregios's

Oplevering handreiking voor de zorg aan Veiligheidsregios’s