Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Inzicht in de consequenties van de eisen aan Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) voor woningbouw

Energieneutrale seriematige woningbouw

Energieneutrale seriematige woningbouw

De eisen aan het maximale gebouwgebonden energiegebruik wordt de komende jaren verder aangescherpt en vorm gegeven door het stellen van eisen aan Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Daarmee komt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die we ruim twintig jaar kennen te vervallen. De eerste inzichten in de consequentie van de BENG-eisen op de woningbouw ontstaan. Dit artikel geeft een overzicht van de (voorlopige) eisen en een eerste inzicht in de consequenties van de BENG-eisen. Een opvallend aspect is dat met de introductie van de BENG-eisen de bouwfysische kwaliteit van gebouwen meer centraal komt te staan.

Beschrijving BENG-indicatoren

In de Energy Performance of Buildings Directive recast (EPBD) is vastgesteld dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen ‘nearly Zero Energy Buildings’ (nZEB) moeten zijn. In Nederland is dit letterlijk vertaald als Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 2018. In de EPBD wordt de vrijheid gegeven om de uitgangspunten te vertalen in een regeling per lidstaat. Voor Nederland wordt de energieprestatie uitgedrukt in drie indicatoren:

  • BENG 1: De energiebehoefte
  • BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik
  • BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie

Door het Ministerie van BZK is voor de inrichting van de BENG-indicatoren gekozen na een studie in opdracht van RVO die is uitgevoerd door DGMR Bouw [2] en Harmelink Consulting  [3].

Lees het gehele artikel ontwerp wordt weer belangrijk

 

Dit artikel is geschreven door André Kruithof, Theo Haytink en Harm Valk voor het Bouwfysica magazine 2016-2