Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BIP-05-2016 def_1 Bouwbesluit 2012 kent voorschriften voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw-werken. Het voorzieningenniveau dat door de voorschriften voor bestaande bouwwerken wordt voorgeschreven is voor de meeste aspecten lager dan voor nieuwbouw. In de loop der tijd zijn de voorschriften voor bestaande bouwwerken steeds belangrijker geworden. In eerste instantie was het slechts bodemniveau, waarbij het bevoegd gezag de mogelijkheid had om een hoger niveau af te dwingen. Tegenwoordig mogen sommige nieuwe bouwwerken zelfs voldoen aan niveau bestaande bouw; het realiseren van een hoger niveau is dan een eigen keuze…

Vóór 1992 waren er nauwelijks eisen voor bestaande gebouwen. Bouwtechnische voorschriften stonden toen nog in gemeentelijke bouwverordeningen. Voor bestaande gebouwen stond daar doorgaans één artikel in, dat bepaalde dat een bestaand bouwwerk zich niet in een toestand mocht bevinden die gevaar oplevert voor de veiligheid of nadeel voor de gezondheid dan wel schade of hinder voor personen. Er werd daar geen actieve invulling aan gegeven door gemeenten.

Lees en/of download het gehele artikel Opmars van niveau bestaande bouw geschreven door Jacco Huijzer voor Bouwkwaliteit in de praktijk 05-2016