Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwfysica_2013-03_Passief-Bouwen-in-de-Praktijk-1_1-2 Passief bouwen krijgt ook in nederland een stevige voet aan de grond. Belangrijkste kenmerken van passief bouwen zijn de hoge isolatiewaarden en de strenge eis aan de luchtdoorlatendheid. Tussen technici is er enige discussie of de hoge isolatiewaarden die bij passief bouwen horen, een zinvolle aanpak zijn in het streven naar energieneutrale gebouwen. In dit artikel wordt ingegaan op wat passief bouwen is, wat de aandachtpunten zijn bij ontwerp en uitvoering en het gebruik van de gebouwen. Dit wordt geïllustreerd met twee recent opgeleverde projecten.

Lees en/of download het artikel Passief Bouwen in de Praktijk geschreven door  Harm Valk uit Bouwfysica 3-2013