Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwtotaal_2011-04_Passiefhuis-dakdetail-3-scaled In iedere uitgave van BouwTotaal besteedt Nieman Raadgevende Ingenieurs aandacht aan ontwerp en uitvoering van een detail. Een goed detailontwerp
en juiste uitvoering van details leidt tot een fl inke verlaging van de faal kosten en een hoge eindkwaliteit van een gebouw. De SBR heeft
een serie passiefhuisdetails. In BouwTotaal 5 jaargang 7 (2010) is al eens een passiefhuisdetail omschreven. In de eerstvolgende publicaties van
BouwTotaal zullen diverse passiefhuisdetails worden besproken, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. In dit artikel aandacht voor het Passiefhuis
dakdetail (SBR-detail 401.4.2.02). Het gaat om het variantdetail houten vloer, HSB element en sporenkap met I-ligger.

Dit artikel is geschreven door ing. D. Strijards, projectleider Bouwtechniek en Praktijk.

Lees en/ of download het artikel Passiefhuis dakdetail   uit Bouwtotaal 2011/04