Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoe kunnen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten? Het CCV sprak hierover met  Nieman collega’s Cor Ruiter en Femke Schrama-Groot.

Politiekeurmerk Veilig Wonen voor projectontwikkelaars en woningcorporaties

Collega’s Cor Ruiter en Femke Schrama-Groot, beide specialist bouwregelgeving en Politiekeurmerk Veilig Wonen, zijn ervaren in het begeleiden van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties bij het gehele voortraject van bouwregelgeving ten behoeve van de realisatie van wijken of complexen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen voor projectontwikkelaars en woningcorporaties

Zij zien meerwaarde van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen volgens een beproefde methodiek. Door een woningbestand te voorzien van het PKVW kiest een projectontwikkelaar of woningcorporatie voor een sterk merk met een goed imago, hetgeen ook uitstraalt op de corporatie. Het zorgt voor minder verloedering en inbraken in de wijk.

Collega’s betrekken

Om de Nieman collega’s te betrekken en te informeren, organiseren zij een interne bijeenkomst. Het begint bij kennisdeling over het PKVW. Als collega’s inzien dat het PKVW waarde heeft en iets betekent, kan de boodschap breder uitgedragen worden. Daarnaast is het goed dat ook collega’s met een andere discipline, bijvoorbeeld brandveiligheid, op de hoogte zijn van de spelregels en mogelijke conflicten met andere regelgeving.

Het onderwerp Politiekeurmerk Veilig Wonen bespreken we met elke nieuwe klant. Het werkt heel efficiënt om bij het ontwerp de voordelen van eventuele invoering van het PKVW goed te bespreken met de klant. Als achteraf blijkt dat de klant (of de opdrachtgever daarvan) eigenlijk toch had willen opleveren op PKVW-niveau, wordt het ineens wél een heel ingewikkeld en kostbaar proces.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Niet voldoen? en dan?

Het komt wel eens voor dat een bouwplanontwerp niet rechtstreeks aan het eisenpakket van het Politiekeurmerk kan voldoen. Doorgaans komt dat omdat de handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande Bouw conflicteren met andere richtlijnen. Zoals een verplichte vluchtroute voor brand door een bergingscomplex heen. Het PKVW stelde dat de deur van het complex afgesloten moest worden, wat natuurlijk niet kan als het een vluchtroute is. In zo’n geval wenden we ons tot de commissie van compenserende maatregelen en vragen we dispensatie aan. Er wordt dan beoordeeld of de compenserende maatregel een gelijkwaardige prestatie heeft.

Lees en/of download het gehele artikel Politiekeurmerk Veilig Wonen voor projectontwikkelaars en woningcorporaties gepubliceerd op Politiekeurmerk.nl met © het CCV, februari 2018

Heeft u vragen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor uw project?

Neemt u dan contact op met Cor Ruiter of Femke Schrama-Groot. Of laat hier uw vraag achter en wij nemen met u contact op.