Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Praktijkberekeningen BENG: ‘eisen zijn haalbaar, oververhitting woningen is aandachtspunt’

Interview met Theo Haytink over de praktijkberekeningen BENG voor het Vakblad Warmtepompen 13 juli 2020

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vervangt vanaf vanaf 1 januari 2021 de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Om bouwprojecten door te rekenen op de BENG-eisen is betrouwbare rekensoftware nodig. Die liet lang op zich wachten, maar sinds 1 juli zijn softwaretools van enkele fabrikanten goedgekeurd. Onlangs werden twaalf bouwprojecten doorberekend met een bètaversie van de software.

Met de invoering van de BENG-eisen verandert er veel voor de energieprestatie-berekeningen. Installateurs, bouwers en woningcorporaties willen weten hoe dat hun projecten beïnvloedt, maar tot voor kort was er nog geen rekensoftware beschikbaar. “Op 1 juli is dat veranderd”, zegt Theo Haytink, adviseur energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Goedgekeurde rekensoftware

“Enkele partijen, waaronder Uniec3 en Vabi, hebben rekensoftware geattesteerd”, legt Haytink uit. “Dit betekent dat de software is goedgekeurd en beschikbaar kan worden gesteld aan de markt” Dit is een belangrijke stap om inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe BENG-eisen, stelt Haytink. “Software is onmisbaar, gezien de complexiteit van de bepalingsmethode NTA 8800. Met andere woorden: de software is essentieel om projecten correct te berekenen volgens de nieuwe BENG-eisen.”

Voorkomen van eenvormigheid bij gebouwen

De berekeningen die aan de BENG-eisen ten grondslag liggen worden volgens de NTA 8800-methode gemaakt. Een belangrijke aanpassing ten opzichte van de huidige EPC-berekening is de uitdrukking van de energiebehoefte en het fossiele energiegebruik in kWh/m²/jaar. De hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie wordt uitgedrukt in een percentage van het energiegebruik.

In de berekeningen kijkt men ook naar de vorm van een gebouw. Zijn er veel buitenmuren, dan zijn de eisen minder streng. De basis in de berekening is de Als/Ag-verhouding: de verliesoppervlakte gedeeld door het gebruiksoppervlak. Hoe groter de verliesoppervlakte, hoe groter de energiebehoefte mag zijn. Met deze toevoeging wil de overheid voorkomen dat de energie-eisen tot eenvormigheid bij gebouwen leidt.

Lees het gehele artikel over de praktijkberekeningen BENG op Vakbladwarmtepompen.nl

Vragen over dit artikel stelt u aan Theo Haytink

Heeft u vragen over BENG of TO-juli? Lees dan eerst

Nieuwbouw van grondgebonden woningen

Nieuwbouw van grondgebonden woningen