Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de besluiten onder de Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl bevat rijksregels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken.

In opdracht van het Ministerie van BZK en uitgever Vakmedianet schreven adviseurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs het Praktijkboek Bbl. In dit praktijkboek is kort en krachtig uitgelegd hoe het Bbl moet worden toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, tekeningen, tabellen en aandachtspunten om de kern van de zaken weer te geven. Het boek is gratis te downloaden op Rijksoverheid.nl

BBL versus Bouwbesluit 2012

In het Bbl is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. De meest in het oog springende wijziging betreft de indeling. De inhoudelijke regels zijn niet langer in hoofdstukken ingedeeld met de onderwerpen veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en dergelijke. In plaats daarvan zijn de regels geclusterd rondom een bepaalde activiteit die te maken heeft met het bouwwerk, met onderscheid naar bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, gebruik en bouw- en sloopwerkzaamheden. Binnen deze hoofdstukken zijn de regels onderverdeeld naar de zogenoemde ‘oogmerken’ van de bouwregelgeving terug te vinden. Bij de indeling van dit praktijkboek is aangesloten bij de volgorde van het Bbl.

Een andere opvallende wijziging is dat de regels voor de bruikbaarheid van utiliteitsgebouwen slechts ten dele zijn overgenomen uit het Bouwbesluit 2012. Een eveneens opvallende wijziging is dat het Bbl verruimde mogelijkheden biedt voor decentraal maatwerk.

U kunt dit praktijkboek goed gebruiken om wegwijs te worden in de ingrijpend veranderde opzet van het Bbl. Hiertoe zijn de wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 duidelijk aangegeven. Dit helpt u niet alleen de verschillen maar, wellicht belangrijker nog, ook de overeenkomsten met de inhoud van het bouwbesluit inzichtelijk te maken.

Het Prakijkboek Bbl verschijnt binnenkort bij Vakmedianet ook als gedrukte uitgave.

Auteurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs

Marjolein Berghuis schreef samen met Joost Pothuis, Joost Vos en Evelien Hoogenboom-Altena dit praktijkboek. Ook collega Martijn van den Berg en oud-collega Reinold van der Garde werkten aan dit boek mee.

Heeft u vragen over dit praktijkboek of over het Bbl?

Neemt u dan met een van de auteurs contact op.

Praktijkboek Besluit Bouwwerken Leefomgeving