Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en daarmee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb brengt een ingrijpende wijzing in de toezicht op het voldoen aan de bouwregelgeving te weeg.

In opdracht van VMN media schreef Joost Vos in samenwerking met Hajé van Egmond ‘Het Praktijkboek Kwaliteitsborging voor bouwen, risicobeheersing en dossiervorming onder de Wkb’.

Aan de slag met de Wkb

In het praktijkboek kwaliteitsborging omschrijven Vos en Van Egmond helder en praktisch hoe marktpartijen invulling kunnen geven aan de Wkb. Aan de hand van praktijksituaties en voorbeelddocumentatie worden casussen behandeld. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Wkb op hoofdlijnen
  • Verschil tussen oude en nieuwe stelsel
  • Elementen uit de Omgevingswet, begrippen en rollen
  • Privaatrechtelijke wijzigingen
  • Hoe stel ik een risicobeoordeling op?
  • Hoe maak ik een borgingsplan met beheersmaatregelen voor de onderkende risico’s
  • Dossiervorming en informatiebehoefte onder de Wkb (dossier bevoegd gezag en het consumentendossier)

Nieuwsgierig naar dit praktijkboek? Kijk dan op de site van VMN media voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u een vraag of advies nodig bij de toepassing van de Wet Kwaliteitsborging in een bouwproject? Neem dan contact op met Joost Vos, specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging of één van zijn vakinhoudelijke collega’s.