Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Rondetafeldiscussie ‘Architecten en gebouweigenaren hebben sleutelrol’ georganiseerd door brandveilig.com 16 november 2017

Architecten hebben een belangrijke rol bij het waarborgen van de brandveiligheid van hun gebouwontwerp, maar wel binnen bepaalde marges. Want de opdrachtgever maakt de keuzes en bepaalt in belangrijke mate het veiligheidsniveau. Maar weten ontwerpers en gebouweigenaren eigenlijk wel genoeg van brandveiligheid om verantwoorde afwegingen te kunnen maken? Over dit thema en andere vraagstukken discussieerde een panel vakexperts tijdens een rondetafelgesprek rond bouwkundige brandveiligheid in Alphen aan den Rijn op 16 november. Over balanceren op de wettelijke minimumgrens of kiezen voor een brandveilig ontwerp met visie.

Ruud van Herpen nam deel aan deze rondetafeldiscussie

Het rondetafelgesprek onder leiding van Daan Jansen van Royal HaskoningDHV, speelde zich af in een actuele omlijsting, want juist op de dag van de paneldiscussie maakte de Londense politie de laatste stand van zaken bekend in het onderzoek naar de fatale brand in de Grenfell Tower. Vijf maanden na het inferno op 14 juni 2017 is het politieonderzoek in de gehavende flat eindelijk afgerond en het definitieve dodental vastgesteld op 71. Het strafrechtelijk onderzoek naar de brand is nog volop gaande. Dat richt zich onder andere op de toepassing van brandbaar plaatmateriaal in de gevelbekleding en de beperkte vluchtmogelijkheden via slechts één trappenhuis. Een bewijs van de grote invloed die ontwerp en materiaalkeuze hebben op het brandveiligheidsniveau van een bouwwerk. En een brug naar de eerste stelling tijdens de ronde tafel: ‘Architecten zijn vooral creatieve ontwerpers en zijn zich onvoldoende bewust van hun taak een brandveilig gebouw te ontwerpen.’

Op de grens

“Is de architect zich onvoldoende bewust of heeft hij onvoldoende kennis? Dat zijn twee verschillende vragen”, reageert Robert Platje van Mei architecten. “Ja, we hebben een verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van onze ontwerpen, maar die verantwoordelijkheid heeft wel zijn grenzen. Opdrachtgevers gaan primair uit van wat de regelgeving eist en waarom zou je als architect dan een hoger niveau adviseren? Waarop baseer je als ontwerper of adviseur je mening dat de eisen in het Bouwbesluit niet afdoende zijn? Zo’n advies moet niet op emotie zijn gebaseerd, dat is veel te subjectief. Aan de andere kant wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen als ontwerper. Neem nu de transformatie van bestaande gebouwen tot gebouwen met een woonfunctie. Het Bouwbesluit staat toe om qua brandveiligheid uit te gaan van het rechtens verkregen niveau. Maar als de bouwkundige aanpassing conflicten oplevert tussen ontwerp en brandveiligheid, bijvoorbeeld ten aanzien van ontvluchten, dan staat de veiligheid voorop! Hardcore kennis van brandveiligheid hebben we als architecten niet, maar die kennis kunnen we natuurlijk wel op de markt inhuren.”

Trend

Ruud van Herpen ziet een trend van steeds grotere branden die een steeds grotere impact op de omgeving en het milieu hebben. “Dat komt onder andere door de trend om steeds grotere compartimenten te bouwen, waardoor branden gemakkelijk onbeheersbaar kunnen worden. De grotere brandschades worden een serieus maatschappelijk probleem.”

Lees het gehele artikel geschreven door Rob Jastrzebski op Brandveilig.com

Deelnemers rondetafeldiscussie ontwerpen brandveilig gebouw

Deelnemers rondetafeldiscussie ontwerpen brandveilig gebouw