Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Rookoverlast vanuit grote brandcompartimenten II_1 In het eerste deel van dit artikel stond de vraag centraal waarom er in de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 en de NEN 6060:2015 geen eisen aan rookoverlast in de omgeving worden gesteld. Het daarop is dat het Bouwbesluit daar geen ruimte voor biedt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere wetgeving is waarbij dit aandacht kan krijgen. In dit tweede deel van het artikel wordt nader in gegaan op de grenzen van de bevoegdheden op het gebied van planologie en milieu, in relatie tot het Bouwbesluit en rookoverlast in de omgeving.

Lees en/of download het artikel Rookoverlast vanuit grote brandcompartimenten II geschreven door Ruud van Herpen en Jacco Huijzer voor Bouwkwaliteit in de praktijk 04-2016

Lees hier het eerste artikel Rookoverlast vanuit grote brandcompartimenten