Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Rondetafel georganiseerd door Duurzaam Gebouwd op 14 maart 2017

Nul-op-de-Meter (NoM) begon een aantal jaren geleden als businesscase voor de renovatiemarkt. Hierbij kon het vooral genieten op enthousiasme van corporaties en bouwers die aan de slag wilden met innovatieve oplossingen. De effectiviteit van de methodiek en de beoogde opschaling stond ter discussie tijdens een Round Table ‘NoM, what’s in it for me?’ in het kantoor van Duurzaam Gebouwd-partner REHAU.

deelnemers NOM Round table

De duurzame bouwaanpak NoM omhelst nog steeds een interessante zakelijke propositie. Dat bleek uit het grote animo voor de discussie. Vanuit diverse disciplines, waaronder de ventilatie- en installatiesector en enkele groothandels, werd gediscussieerd over de status quo en de toekomst van NoM.

110.000 woningen verduurzamen

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk modereerde de discussie en startte met een definiëring. “We spreken doorgaans van NoM als er jaarlijks geen energieverbruik is of meer wordt opgewekt dan wordt verbruikt.” De aanpak kent gematigd succes, waarbij de sector nog wel achterloopt op de eerder gestelde doelstelling om 110.000 verduurzaamde woningen te realiseren. “De energieprestatievergoeding is voor een deel van de markt van toepassing”, vervolgt Valk. “Als we willen dat de aanpak echte aansluiting vindt, moeten we beter gaan nadenken over comfortbeleving bij consumenten.”

De komst van de bouwmethodiek stimuleerde de sector om met innovaties te komen om de strengere eisen te halen. “Onder andere voor de schil, die overigens tiptop moet zijn om tot een duurzame woning te komen”, vindt business development director Arjan van Gils van Kingspan Insulation. “Eerst isoleren en dan goed ventileren voor het comfort van de bewoner”, voegt manager verkoop Nederland Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems daaraan toe. “Partijen moeten kennis delen en bundelen om tot concepten te komen waarin dit comfort is meegenomen”, vertelt directeur Ruud van der Knaap van Heatel. “We zitten nog in de beginfase van samen innoveren, want er is meer mogelijk op het gebied van isoleren, ventileren en energie opwekken in één concept.”

DuurzaamGebouwd_logo-37