Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column van Harm Valk 26 april 2017

Het is nog lang geen kerst, maar toch wil ik het al hebben over het slachten van ons inmiddels geliefde konijn. Het klimaatkonijn wel te verstaan, dat Ed Nijpels uit de hoge hoed van de formateur zag komen (dank voor de metafoor). Slachten dus, maar hoe? Het lukt alleen als we het samen doen en over de grenzen van ons eigen vakgebiedje heen kijken.

Klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming zijn grote begrippen die lastig te vereenvoudigen zijn tot praktische keuzes in je dagelijks doen en laten. Als vanzelfsprekend dragen we allemaal ons steentje bij op een manier die past bij onze kennis en kunde. Logisch dat je dan allereerst kijkt naar je eigen vakgebied. Daarin neem je stappen, stel je voorbeelden, voer je veranderingen door. Maar het blijven deeloplossingen en het risico bestaat dat die niet aansluiten op de wensen, ideeën en prioriteiten van anderen. Erger nog: als je geen aandacht besteed aan de context, maken je oplossingen het probleem groter. Domweg een cv-ketel vervangen door een warmtepomp kan een woning all-electric maken en met een dak vol PV de schijn van energieneutraliteit geven. Maar als je geen aandacht besteed aan de randvoorwaarden is het risico levensgroot dat de het resultaat averechts uitwerkt: hogere woonlasten, lager comfort en zelfs een per saldo hogere CO2-uitstoot.

Hoe dan wel? Door samen te werken met mensen buiten je eigen kring. Een installateur moet de bouwkundige schil kunnen beoordelen, of dat laten doen, en controleren of deze een goede basis vormt voor die warmtepomp. De technicus moet leren van de marketeer hoe je aansluit bij gerechtvaardigde verwachtingen van de eindgebruiker. En nog breder: samen met een financiële wizzkid slimme constructies bedenken voor de financiering; de thuiszorg inschakelen bij het uitvoeren van renovatie bij kwetsbare ouderen; de basisschool betrekken bij het vinden van draagvlak voor het afkoppelen van het aardgas in een wijk; de mogelijkheden zijn eindeloos.

Samenwerken dus, in en buiten de eigen sector. In het begin misschien onwennig, maar wel effectief en het kan nog leuk zijn ook. Samen krijgen we dat klimaatkonijn wel klein.

Lees de column Samen slachten we het klimaatkonijn op Cobouw.nl van 26 april 2017 door Harm Valk, Nieman Groep

klimaatkonijn-2