Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen werp schaduw vooruit

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar alle waarschijnlijkheid in 2018 van kracht wordt, heeft grote gevolgen voor alle partijen in de bouwkolom. Met een gebouwdossier moeten zij straks aantonen dat de koopwoning voldoet aan de bouwwetgeving en dat het met de koper overeengekomen kwaliteitsniveau is gerealiseerd. In de toekomst is samen werken aan bouwkwaliteit een must.

Instrument VKB

De Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) verstrekt al bijna veertig jaar ‘waar-borgcertificaten’ aan kopers van woningen. ‘Op basis van onze lange ervaring met het borgen van de kwaliteit en de concept-wetgeving, hebben we het SWK Instrument VKB (VKB staat voor ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’) ontwikkeld’, vertelt Hans Kroon, hoofd van de technische afdeling van SWK. ‘Dit om de aangesloten organisaties te ontzorgen, de kennis te delen en de mogelijkheid te geven om op een efficiënte wijze aan de nieuwe wet te voldoen. SWK is daarbij aanbieder van het instrument en Oculus en Nieman Kwaliteitsborging de kwaliteitsborgers.’

Nieman Kwaliteitsborging

Als partner van SWK is Nieman Kwaliteitsborging, onderdeel van de Nieman Groep, als kwaliteitsborger nauw betrokken bij die pilots. ‘We hebben er binnen de Nieman Groep een nieuwe organisatie voor opgetuigd, die de komende jaren snel zal groeien’, vertelt mana­ger Jan Pieter van Dalen. Volgens hem past de wetswijziging in de professionaliseringsslag die in navolging van de industrie gaande is in de bouw. ‘Aannemers worden zelf verantwoor­delijk voor de geleverde kwaliteit. Straks is de bouwvergunning niet meer maatgevend, maar de handtekening van de erkende kwaliteitsborger die verklaart dat de aannemer zijn werk goed heeft gedaan.’

Volgens Van Dalen moeten veel aannemers enorm wennen aan de ‘omgekeerde bewijslast’ die uit de nieuwe wet voortvloeit. ‘Het gaat met vallen en opstaan en dat is ook niet zo vreemd. Bouwers zijn gewend aan de slag te gaan zodra de bouwvergunning is verleend. In plaats daar­van moeten ze veel meer zelf vastleggen en aanleveren, voor het gebouwdossier. De deel­nemers aan de pilots leren ontzettend veel. En snel. Ik hamer er ook steeds op dat bouwers de regie hebben over hun eigen succes.’

Lees en/of download het gehele artikel Samen werken aan Bouwkwaliteit uit VG-visie, mei 2017

Informatiemiddag Wet Kwaliteitsborging

In één middag op de hoogte zijn over de veranderingen veroorzaakt door de Wet Kwaliteitsborging? Dat kan! Wij nodigen u dan graag uit voor de 2de praktijkdag Kwaliteitsborging voor het Bouwen op 11 oktober 2017. Lees meer en meld u aan.

Samen werken aan Bouwkwaliteit