Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De SKH publicatie brandklasse voor houten gevels is in de hoofdzaak opgesteld om de onduidelijkheid weg te nemen op het gebied van de vereiste brandklasse voor gevels. Deze onduidelijkheid is voornamelijk het gevolg van de onbekendheid met de eisen die aan de gevel worden gesteld in de NEN 6068 in het kader van de brandoverslag. Naast de eisen in het bouwbesluit met betrekking tot de beperking van de ontwikkeling van brand hebben de eisen in de NEN 6068 invloed op de uitvoering van de gevel. De gevolgen voor de uitvoering van de gevel worden toegelicht in deze publicatie. Daarnaast geeft deze publicatie informatie over richtlijnen omtrent de beperking van de ontwikkeling van brand en de verschillen tussen bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw.

Adviseur brandveiligheid Danny Ruytenbeek, Nieman Raadgevende Ingenieurs, is mede-auteur van de SKH publicatie over brandklasse voor houten gevelsDeze publicatie is van toepassing op:

  • Vrijstaande woningen
  • Rijwoningen
  • Wonen met zorg
  • Woongebouwen
  • Utiliteitsgebouwen

 

Danny Ruytenbeek,* adviseur brandveiligheid heeft deze rapportage geschreven met medewerking van Remko en Bas van SKH, Piet de Graaf van NBvT, Bert Brinks van DGV, Michel Bol van Magma en Marc Goossens van Leegwater.

Lees en/of download de publicatie 15-04 NL Brandklasse voor houten gevelbekleding op skh.org 

*Danny Ruytenbeek is vanaf 01-08-2019 niet meer werkzaam bij Nieman

skh