Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Snelkookpan nodig’ van Harm Valk 28 maart 2018

Aan de tafel van Diederik Samsom wordt bepaald hoe we als bouw- en installatiesector de komende jaren kunnen bijdragen aan de energietransitie. Hoe gaan we die enorme klus klaren, welke belemmeringen worden weggenomen en vooral: wie krijgt de touwtjes in handen? Ondanks de omvang van de klus is het ook een mooie uitdaging. Daarbij loert het gevaar van snel scoren zonder visie op een eindoplossing. Daarom is die tafel een goed idee, als de snelkookpan maar in het midden staat.

Die snelheid is niet alleen nodig vanwege de urgentie van de energietransitie, maar ook omdat deze samenloopt met de snelle afbouw van het gebruik van (aard)gas. Groot risico van snel ‘van gas los’ is dat deze de beperking van de CO2-emissie gaat frustreren. Het simpelweg vervangen van de gasaansluiting door een vorm van elektrisch verwarmen leidt tot een hogere CO2-uitstoot, zolang de elektriciteitsproductie niet duurzaam is. Dat effect wordt groter bij slecht of matig geïsoleerde gebouwen en helemaal als de elektriciteit een-op-een omgezet wordt in warmte. Koppel dat aan de uitgangspunten uit de Energieagenda dat de energietransitie in de gebouwde omgeving primair opgelost moet worden met vraagbeperking en duidelijk is dat isolatie van gebouwen niet genegeerd kan worden. Goede thermische kwaliteit zorgt ook voor meer oplossingsmogelijkheden voor de transitie. Maar die route vraagt meer investeringen en meer deskundigheid dan het simpelweg aansluiten van  een ‘elektrische verwarming’ met de smoes van 100% rendement en eigen opwekking.

De werkelijkheid is dus complex. Denk ook aan de prijs, het eigendom en de duurzaamheid van warmtenetten; belonen in plaats van beboeten van het afsluiten van het gas; een adequate meet- en labelsystematiek; consensus over houtstook en andere vormen van biomassa; etc. Kortom de energietransitie van de gebouwde omgeving kent vele ingrediënten. Die moeten allemaal op tafel en daar moeten op korte termijn samenhangende gerechten mee gemaakt worden. Daarom die snelkookpan. Want snelle duidelijkheid, daar zitten niet alleen de marktpartijen, maar ook vele gewone Nederlanders op te wachten.

Lees de column Snelkookpan nodig op Cobouw.nl van 28 maart 2018 door Harm Valk, Nieman

Snelkookpan nodig,Cobouw column Harm Valk 27 maart 2018