Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het artikel ‘Sprinklerbeveiliging als branddetectie’ is geschreven door Ruud van Herpen voor Brandveilig.com

Wanneer een brandcompartiment wordt voorzien van sprinklerbeveiliging is daarnaast ook brandmelding noodzakelijk voor de brandmeldinstallatie (BMI) om vervolgens de ontruimingsinstallatie (OAI) aan te sturen.

Bij een volledige bewaking wordt de brandmelding door optische detectie ingericht. De reden hiervan is de snelle activering van optische melders in geval van brand. Een snelle brandmelding betekent ook een snelle alarmering, zodat kort na het ontstaan van brand met de evacuatie kan worden begonnen.

Tijdwinst

Een relevante vraag is nu hoeveel sneller optische detectie is in vergelijking met thermische detectie door de sprinklerkoppen. Als die tijdwinst beperkt is, terwijl daarnaast na activering van de sprinklerbeveiliging de condities voor vluchten worden verbeterd, kan overwogen worden om de optische detectie achterwege te laten en de sprinklermelding in de BMI te gebruiken voor de aansturing van de OAI.

Deze vraag is actueel voor brandcompartimenten in diverse gebruiksfuncties, maar met name voor brandcompartimenten waarin optische detectie niet wenselijk is vanwege een te grote kans op onechte meldingen. Dat kan het geval zijn in industriële omgevingen, maar ook in parkeergarages of niet besloten brandcompartimenten in het algemeen.

Lees het gehele artikel ‘Sprinklerbeveiliging als branddetectie’ geschreven door Ruud van Herpen voor Brandveilig.com nr. 3-2020

Sprinklerbeveiliging door Ruud van Herpen voor Brandveilig.com