Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

voorkant-stappenplan-brandveiligheid_2014 Het Stappenplan Brandveiligheid laat zien hoe de bouwregelgeving met betrekking tot brandveiligheid op de juiste manier toepast wordt en welke begrippen daarbij gebruikt worden.Een brandveilig gebouw moet onder andere aan het Bouwbesluit 2012 voldoen. Maar, hoe pas je de bouwregels op de juiste manier toe? En welke begrippen gebruik je daarbij?

Speciaal voor ontwerpers van gebouwen is er nu Het Stappenplan Brandveiligheid, deel 2. Hierin vindt u duidelijk hoe de bouwregelgeving met betrekking tot brandveiligheid voor gezondheidszorg- en logiesgebouwen op de juiste manier toepast wordt en welke begrippen daarbij gebruikt worden.

Een brandveilig gebouw ontwerpen

Een brandveilig gebouw moet onder andere aan Bouwbesluit 2012 voldoen. Bouwbesluit 2012 bevat alle bouwtechnische, installatietechnische en gebruikseisen voor een brandveilig gebouw. De vorm waarin Bouwbesluit 2012 is opgeschreven, is bedoeld voor bouwplantoetsing. Wanneer het bouwplan volledig is uitgewerkt met de juiste prestatie-eisen en de juiste begripsbepaling is Bouwbesluit 2012 een duidelijk middel om te beoordelen of het beoogde (brand)veiligheidsniveau van de wetgever wordt bereikt.

Voor ontwerpers is de vorm en de volgorde waarin in Bouwbesluit 2012 is opgeschreven niet de meest logische. Het ontwerpen van een brandveilig gebouw volgens de artikelvolgorde van Bouwbesluit 2012 levert vrijwel direct een struikelblok op. Dit komt door de begrippen die in Bouwbesluit 2012 worden gehanteerd en het feit dat niet direct blijkt of een prestatie-eis relevant is voor de situatie.

Het stappenplan brandveiligheid sluit aan bij de begrippen en de prestatie-eisen uit Bouwbesluit 2012, maar hanteert een volgorde die voor ontwerpers veel logischer is: van grof naar fijn. Bovendien sluit het stappenplan aan op het taalgebruik van veel ontwerpers en schakelt stapsgewijs door naar de Bouwbesluitbegrippen.

In dit boekje zijn de stappenplannen opgenomen voor diverse gezondheidszorgfuncties met bedgebieden en logiesfuncties.

Lees meer over andere relevante  Bouwbesluit 2012 publicaties

 

Opzet stappenplan

Elke stap uit het stappenplan is opgebouwd uit een tabel al dan niet voorzien van illustraties. In de tabel is aangegeven welke artikelen uit Bouwbesluit 2012 aansluiten op het te behandelen onderwerp. Verder is aangegeven hoe de prestatie-eisen in het ontwerp verwerkt moeten worden. Dit is indien mogelijk zowel tekstueel als beeldend weergegeven.

Stappenplan Brandveiligheid behandelt diverse gezondheidszorgfuncties en logiesfuncties.
Al eerder is het Stappenplan betreffende woonfuncties en kantoorfuncties verschenen.

Belang voor de bouwpraktijk

Het is noodzakelijk dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen en gebruiken door middel van tekeningen aangeeft dat er aan de bouwregelgeving wordt voldaan. De tekeningen moeten dus inhoudelijk foutloos zijn om interpretatieverschillen te voorkomen. Dit betekent het gebruik van de juiste begrippen en het gebruik van de juiste prestatie-eisen bij het ontwerp.

Het stappenplan Brandveiligheid Gezondheidszorg en Logies is geschreven door Nieman. Voor meer informatie en aanschaf van het stappenplan Brandveiligheid kijkt u op de site van bimmedia.nl