Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Terrasverwarmers’ van Harm Valk, 3 september 2020

De economie verkeert in zwaar weer. Met alle aandacht op de korte termijn, lijken doelen voor de lange termijn achter de horizon te verdwijnen. De horeca denkt het winterseizoen alleen te kunnen overleven met behulp van terrasverwarmers. Dat daarmee de klimaatdoelen wel heel ver uit het zicht raken, lijkt niet te deren. Tijd voor oplossingen die korte en lange termijn dienen.

De terrascultuur (hadden we die rond de eeuwwisseling al?) lijkt het duidelijkste voorbeeld. De horeca staat het water aan de lippen door lockdown en afstandsregels. Het uitgaansleven speelde zich in de zomermaanden geheel buiten af in parken en op terrassen. Dat lijkt nu ook de formule voor de winter. Overdekte buitenterrassen met heaters is het wiel dat op alle uitgaanspleinen wordt uitgevonden op zoek naar een fatsoenlijke winteromzet. De bijbehorende CO2 uitstoot noch de luchtkwaliteit, met al die open verbrandingstoestellen, zijn een issue.

Vanzelfsprekend zijn er situaties dat de inzet van zoiets als uitstootvrij materieel niet de hoogste prioriteit heeft. Een vrouw uit Beiroet vertelde aan de verslaggever van de NOS, dat de Corona-regels er niet meer toe doen na de allesvernietigende explosie. De gedachte over verduurzaming kwam niet eens op. De pyramide van Maslow schrijnend duidelijk uitgelegd in minder dan een minuut.

De vraag is dus of de economische gevolgen van de Corona-pandemie het in de Nederlandse context rechtvaardigen om af te zien van het realiseren van de klimaatdoelen. Dat lijkt me niet. Want inmiddels is ook duidelijk geworden dat de klimaatmodellen met beperkte effecten voor de omgeving, zijn ingehaald door de realiteit. De klimaatveranderingen die wereldwijd gemeten worden gaan sneller en zijn heftiger dan de ‘realistische scenario’s’ van pakweg tien jaar geleden. De enige structurele weg omhoog uit het economische dal is dan ook de weg die ook leidt tot klimaatadaptatie, beperking van de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van materialen. Die visie wint gelukkig snel terrein. De overheid zint op een investeringsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en versterking van de infrastructuur. Bouwen met klimaatbestendige en uitstootvrije oplossingen is mogelijk, de inzet van duurzame materialen groeit. We hebben het de laatste jaren laten zien. Dat terrasverwarming daar niet in past, lijkt een open deur.

Lees de originele column ‘Terrasverwarmers’ van Harm Valk op Cobouw.nl

Terrasverwarming