Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Recent zijn er twee normen voor grote brandcompartimenten verschenen: de NEN 6060 en de NEN 6079. Beide normen hebben een expliciete regeling voor bestaande gebouwen. Toepassing van die regeling leidt tot een lager voorzieningenniveau dan bij nieuwbouw het geval zou zijn. Daarin komen de methoden dus overeen met de tweedeling die het Bouwbesluit 2012 maakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Dat lijkt te suggereren dat deze normen altijd kunnen worden toegepast voor bestaande gebouwen, dus ook in handhavingszaken. Maar is dat ook zo?

Lees en/of download het gehele artikel Toepassing NEN 6060 en 6079 bij handhaving  geschreven door Jacco Huijzer voor Bouwkwaliteit in de praktijk 07/08-2016

Toepassing NEN 6060 en 6079 bij handhaving