Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Is de 55%-eis ook bij verbouw van toepassing?

Moet een bestaand kantoorgebouw dat wordt getransformeerd tot woongebouw ook aan de 55%-eis voor verblijfsgebieden voldoen? Voor wijziging van de gebruiksfunctie is het wel helder hoe een beoordeling moet plaatsvinden. Maar hoe zit het met wijziging van verblijfsgebieden? Wijziging van een verblijfsgebied heeft consequenties voor toetsing aan onder meer de voorschriften voor daglicht en ventilatie. Hoe moet zo’n wijziging bij transformatie worden beoordeeld?

Bij gebruiksfunctiewijziging gelden de voorschriften voor bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie als ondergrens. Eerst vindt de gebruiksfunctiewijziging plaats, daarna vindt toetsing aan de bouwvoorschriften plaats. Geldt deze systematiek ook voor wijziging van ruimtefuncties? Gaat de wijziging van verblijfsgebieden ook aan de bouwactiviteit vooraf? Als dat zo is, hoeft de nieuwe ruimtefunctie slechts te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw. De 55%-eis is dan niet van toepassing. Of komen de ruimtefuncties pas aan de orde met de bouwactiviteit? 

Lees en/of download het gehele artikel ‘Transformatie en verblijfsgebieden’ geschreven door Nieman collega mr. ing. Jacco Huijzer en ir. William Veldman van LBP|SIGHT voor Bouwbesluit in de Praktijk, november 2018

Transformatie-afbeelding