Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In dit artikel schrijft Ruud van Herpen over het brandveiligheidsconcept ‘Traveling fire’ waarvoor gekozen is bij één van de grootste parkeergarages van Europa; het Designer Outlet Center Roermond

Het Designer Outlet Center (DOC) was al het succesvolste – en is na de uitbreiding ook één van de grootste outlet centers van Europa. Jaarlijks trekt het meer dan vijf miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Voor al deze bezoekers is er een grote parkeercapaciteit nodig. De totale oppervlakte van de parkeergarage is 85.000 m2 vergelijkbaar met 18 voetbalvelden en geeft plaats aan 3.500 auto’s binnen en 1.500 auto’s. In dit artikel wordt de bouw van de parkeergarage in fases van ontwerp t/m de uitvoering besproken.

Waarom het  brandveiligheidsconcept ’traveling fire’

“Eén van de aandachtspunten tijdens de bouw was de brandveiligheid van de constructie. Daarvoor werd een beroep gedaan op Nieman Raadgevende Ingenieurs, een bouwfysisch en brandtechnisch ingenieursbureau. Ruud van Herpen van Nieman: “Wij worden vaker ingeschakeld door Continental Car Parks om advies te geven over de brandveiligheid. Hier hebben we, in overleg met de Veiligheidsregio Limburg Noord gekeken hoe de constructie aan de brandveiligheidsvoorschriften kon voldoen, zonder te bekleden of te voorzien van een brandwerende coating.” Omdat de parkeergarage zo open is, treedt geen flashover op. Dat wil zeggen dat in geval van een autobrand niet de hele parkeerlaag in brand raakt, zoals in normale brandcompartimenten het geval is, zegt Van Herpen. “Er is een kans dat de brandweer kan ingrijpen, maar het kan ook zijn dat vanwege de rookontwikkeling brandweeringrijpen niet mogelijk is. Dan wordt de ene na de andere auto aangestoken, een ‘traveling fire’. Daardoor wordt een groot deel van de draagconstructie door de lokale brand belast. We hebben berekeningen gemaakt met als uitgangspunt dat mensen bij een brand voldoende tijd hebben om de parkeergarage te verlaten, ook wanneer brandweeroptreden niet mogelijk blijkt. Dat houdt in dat de draagconstructie ten minste dertig minuten stand moet houden. Daar kwam uit naar voren dat dragers en liggers van een zwaarder profiiel moesten zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Maar brandwerende bekleding of coating kon achterwege blijven.”

Aanmeldbutton middagsymposium parkeren op eigen risico Lees het gehele artikel ‘Eerste en laatste contactmoment’  in Stedenbouw 743 

Op het Middagsymposium Parkeren op eigen risico? wordt dit project uitgebreidt besproken door Jeroen Drenth van Continental Car Parks. Lees het programma en meld u aan!

Parkeergarage DOC Roermond