Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De eigenaar van een bedrijfsgebouw besluit zijn perceel kadastraal te splitsen en de twee helften afzonderlijk te verkopen. De nieuwe kadastrale perceelsgrens loopt dwars door het gebouw. Zodat er twee bouwbesluitpercelen ontstaan. Bouwbesluit 2012 geeft aan dat een brandcompartiment zich niet over meer dan één ‘perceel’ mag uitstrekken en dat branduitbreiding over de ‘perceelsgrens’ spiegelsymmetrisch beoordeeld moet worden. Ook bij toetsing aan de voorschriften die gaan over geluid, daglicht en ventilatie is de ‘perceelsgrens’ relevant. Heeft de splitsing van eigendom consequenties voor toetsing aan deze eisen?

Het begrip ‘perceel’ in het Bouw­besluit

Splitsing van eigendom is geen ‘bouwen van een bouwwerk’. De nieuwbouw- en verbouw-voorschriften zijn daarom niet relevant; die gelden volgens artikel 1b, eerste lid, van de Woningwet alleen bij bouwactiviteiten. Een bestaand gebouw moet volgens artikel 1b, tweede lid, van de Woningwet voldoen aan de voorschriften van Bouwbesluit 2012 iveau bestaand gebouw. Voor en na splitsing zal het gebouw hieraan moeten voldoen. Ook niveau bestaande bouw bevat voorschriften die gekoppeld zijn aan het begrip ‘perceel’ (zie bijvoorbeeld artikel 2.89 lid 3 en artikel 2.90 lid 2).

De aanduiding van een kadastraal perceel is gebaseerd op de Kadasterwet. Een Bouw-besluitperceel is gebaseerd op de Woningwet. Begrippen die in verschillende wetten worden gehanteerd kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Bouwbesluit 2012 geeft niet aan wat onder ‘perceel’ moet worden verstaan.1 In die zin hoeft er ook geen relatie te bestaan tussen de splitsing van een kadastraal perceel en de omvang van een Bouwbesluitperceel. Ter vergelijking: er is ook geen relatie tussen het begrip ‘perceel’ in het Besluit omgevings­recht (Bor) en een kadastraal perceel.2 In lite­ratuur is wel verdedigd dat hiermee het ant­woord is gegeven: geen relatie, dus geen consequenties (zie bijvoorbeeld SBR infoblad 334). Dat is echter wat ongenuanceerd. Met de enkele constatering dat er geen relatie tussen wetsbegrippen is, is immers nog niet duidelijk wat een Bouwbesluitperceel wél inhoudt.

Lees en/of download het gehele artikel Bouwbesluitpercelen geschreven door Jacco Huijzer en gepubliceerd in Bouwregels in de Praktijk 12-2017

Bouwbesluitpercelen oud en nieuw westgevel