Een goede luchtdichtheid staat of valt bij een goede uitvoering. Door gebrek aan kennis en tijdsdruk gaat het daar nog vaak mis. Doordat we de laatste jaren steeds meer energieneutrale, NOM en passieve woningen bouwen, wordt een goede luchtdichtheid steeds belangrijker. Daarnaast komen de BENG-eisen eraan. Vanaf 1 januari 2021 tonen we op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bij oplevering aan dat er aan de bouwregelgeving, dus ook luchtdichtheidseisen,  wordt voldaan.

BENG en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Volgens verwachting worden op 1 juli 2020 de BENG- eisen van kracht. Hierbij rekenen we niet langer meer met een dimensieloos getal (EPC), maar met de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dat betekent ook dat luchtdichtheid en isolatie goed in orde moeten zijn. Dat geldt vooral met het perspectief op 1 januari 2021 wanneer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn intrede doet.

Vanaf dat moment toetst een private kwaliteitsborger bij oplevering de nieuwbouwwoningen waarvoor een aanvraag Omgevings- vergunning wordt gedaan. Op dit moment is de bouwregelgeving vastgelegd in Bouwbesluit 2012, maar in 2021 betreft dit de opvolger: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Onderbouwing steeds belangrijker

Wanneer men af gaat wijken van een forfaitaire waarde dan moet dit worden onderbouwd. Dit gebeurt in de praktijk veelal met een meting zoals een blowerdoortest om de luchtdichtheid te meten. Kortom; Luchtdicht bouwen wordt de komende jaren steeds belangrijker.

Lees het hele artikel Luchtdichtheid leunt sterk op uitvoering over het meten van de luchtdichtheid in gebouwen geschreven door Frank de Groot voor Energiegids 12-2019. Met aandacht voor de maatregelen per luchtdichtheidsklase en een overzicht hoe de luchtdoorlatendheid gemeten wordt.

Nieman collega’s Wilfred Slagter en Twan Nuijen leverden een bijdrage aan dit praktische artikel.

Luchtdichtheidsproef met onderdruk