Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman Raadgevende Ingenieurs droeg bij aan de update Energiecijfers en -tabellen

Er is een nieuwe versie ontwikkeld van Energiecijfers en –tabellen, in de vorm van een online tool. Voorheen was dit product bekend onder de naam Cijfers & Tabellen en enkel beschikbaar in de vorm van een boek. In deze online tool staan kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen.

Niemans senior specialist energie & duurzaamheid André Kruithof leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de update Energiecijfers- en tabellen.

Update Energiecijfers en –tabellen

De laatste versie van ‘Cijfers & Tabellen’ verscheen in 2007. Omdat veel mensen de data nog altijd graag toepassen, was het nodig de data te actualiseren. ISSO heeft dat project opgepakt. Uit enquêteonderzoek ontdekte ISSO dat men, naast een gedrukte versie, veel belangstelling had voor een online versie. Daarom is de online tool van Energiecijfers en –tabellen ontwikkeld. Doordat de kentallen nu voor het eerst ook online staan, is deze kennis ook op andere manieren te raadplegen. Zo is het in de online versie onder andere veel eenvoudiger om de data te doorzoeken en om dat te gebruiken in rapporten.

Meer duurzame energieopwekking

De onderwerpen van de update Energiecijfers en -tabellen zijn hetzelfde gebleven als in de versie uit 2007. Wel is een aantal feiten weggelaten en bijgekomen. Het aandeel energieverbruiksgetallen en kentallen over bijvoorbeeld beweegbare brugdelen en schutsluizen is in deze herziening wat kleiner geworden. Omdat het thema duurzame energieopwekking juist is uitgebreid, is de naam aangepast in Energiecijfers en –tabellen.

Voor wie is de Energiecijfers en -tabellen interessant?

Energiecijfers en -tabellen is interessant voor adviseurs op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs en energiebedrijven, en beleidsmakers bij milieudiensten en gemeenten die aan de gang gaan met energiemaatregelen. De gegevens helpen ook bij de keuze voor maatregelen die tot een duurzamere gebouwde omgeving leiden.

Raadpleeg het Praktijkboek kosteloos

Energiecijfers en –tabellen is gratis beschikbaar via de website ect.isso.nl. Als partner van dit project  hebben we actief bijgedragen aan de totstandkoming. We zijn er trots op mee te werken aan kennisdeling. Kennis brengt de bouw- in installatiesector verder.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door RVO, Techniek Nederland en Wij Techniek.

Heeft u hierover een vraag?

Stelt u deze dan aan André Kruithof

Online webinar speciaal over Energiecijfers en –tabellen op 3 december 2020

Meld u aan en laat u tussen 11 en 12 uur informeren.

Energiecijfers en –tabellen 2020