Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Er is een groeiende vraag naar andere bouwmethoden die aansluiten bij de energiezuinige bouwpraktijk en het Europees beleid, dat is gericht op duurzame productie en consumptie. Onder andere hierdoor neemt het aantal houtskeletbouw-gebouwen toe. Het Praktijkboek Houtskeletbouw geeft handvatten voor ontwerpen, detailleren, prefabriceren en bouwen in houtskeletbouw en daarmee ook lichte bouwmethoden. Dit Praktijkboek vormt de basis voor het verantwoord toepassen van deze bouwmethode in alle voorkomende situaties. De kennis en voorbeelden zijn geschikt voor uiteenlopende opgaven, variërend van zeer eenvoudig tot zeer complex (zoals meerlaagse houtskeletbouw).

Wat is er herschreven in het handboek Houtskeletbouw?

De nieuwe editie gaat dieper in op de nieuwste ontwikkelingen en de laatste inzichten in de bouwregelgeving en bouwpraktijk. Zo sluit het handboek aan op de nieuwe BENG-regelgeving en de NTA 8800.  Naast integraal, biobased en aardbevingsbestendig bouwen ook circulair bouwen een nieuw onderwerp in het boek.

Het Praktijkboek is daarnaast opnieuw ingedeeld en makkelijker te doorzoeken. Het sluit nu perfect aan op het gehele ontwerp- en bouwproces en biedt voor elke stap handvatten om ontwerp, uitwerking en uitvoering eenvoudiger te maken. Ook zijn bestaande onderwerpen uitgebreid op probleemgebieden; denk hierbij aan geluid of installaties. Met steeds beter geïsoleerde gebouwen is de installatiekeuze van steeds groter belang, zowel voor binnenmilieu, comfort als geluid. Omdat gebouwen steeds beter zijn geïsoleerd wordt, behalve de installaties, ook geluid dat in een gebouw

Bijdrage Nieman

Nieman adviseurs mochten de hoofdstukken bouwfysica en bouwregelgeving herschrijven door onze actuele kennis van de bouwfysica, de bouwpraktijk en het Bouwbesluit met haar wijzigingen. LBP Sight heeft de hoofdstukken brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid herzien, Ingenieursbureau Boorsma de constructies en ISSO zelf de installaties.

Heeft u vragen over het bouwfysica en bouwregelgeving deel?

Neemt u dan met John van den Engel contact op.

Meer lezen

Cover handboek Houtskeletbouw - ISSO 2020