Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwregels-in-de-praktijk_2012-07-08_Vaarwel-beleid-bestaande-bouw_1-2 Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Hierin wordt ten aanzien van brandveiligheid een nieuwe filosofie gehanteerd. Er worden veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Dit geldt met name ten aanzien van vluchtveiligheid. Deze nieuwe filosofie en nieuwe begrippen zijn ook doorgevoerd voor de eisen die voor bestaande gebouwen gelden. Veel gemeenten hanteren voor de brandveiligheid van bestaande gebouwen een beleid. Deze beleidsdocumenten, doorgaans ‘Beleid bestaande bouw’ genaamd,1 bevatten een opsomming van brandveiligheidseisen per gebruiksfunctie, die gebaseerd zijn op Bouwbesluit 2003. Welke consequenties heeft het nieuwe Bouwbesluit voor deze beleidsdocumenten? Is er ook na 1 april nog ruimte voor dergelijk beleid?

Dit artikel is geschreven door  ing. Jacco Huijzer.

Lees en/of download het artikel Vaarwel, ‘Beleid bestaande bouw”…  uit Bouwtechniek in de Praktijk