Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Moeten verdiepingshoge ramen op de begane grond van een rijtjeswoning op grond van afdeling 2.1 van het Bouwbesluit 2012 worden voorzien van letselbeperkend glas?

Hierover is veel onduidelijkheid. Iedereen is het er over eens dat letselbeperkend glas een zinvolle voorziening is. Maar kan het bevoegd gezag een aanvraag omgevingsvergunning weigeren als een beschouwing van letselveiligheid in de aanvraag ontbreekt?

En bouwt een aannemer in strijd met de Woningwet als dit achterwege blijft? Het Bouwbesluit 2012 verwijst naar de NEN 2608. Deze norm schrijft een risico-analyse voor, waaruit blijkt welk glas is vereist. Toch eist het Bouwbesluit 2012 geen letselbeperkend glas; de NEN 2608 is namelijk niet integraal aangestuurd.

In dit artikel van Jacco Huijzer (in samenwerking met Robert Smits van ABT) wordt gemotiveerd dat de vraag of letselbeperkend glas vereist is, in het privaatrecht thuishoort.

Lees het gehele artikel

Dit artikel is geschreven door Jacco Huijzer en Robert Smits en is gepubliceerd op omgevingindepraktijk.nl

Veiligheidsglas en het bouwbesluit pag 1v4 Veiligheidsglas en het bouwbesluit pag 2v4 Veiligheidsglas en het bouwbesluit pag 3v4 Veiligheidsglas en het bouwbesluit pag 4v4