Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden.

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid. Wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het verboden om zonder vergunning binnen een brandcompartiment een extra brandscheiding aan te brengen?

Wanneer is een verandering in een brandcompartiment vergunningplichtig?

In het artikel  Brandcompartimentering beschrijft Jacco Huijzer worden deze vragen beantwoord. Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig – alleen als een bouwactiviteit de indeling in brandcompartimenten wijzigt. Met het plaatsen van een deur in een brandscheiding is daarvan geen sprake. Het plaatsen van een onverplichte brandwerende scheiding binnen een brandcompartiment betekent eveneens niet dat de brandcompartimentering verandert. Een brandcompartiment is immers slechts een aanduiding op tekening. De ervaring leert dat bij onduidelijkheid hierover zomaar een handhavingsprocedure het gevolg kan zijn. Het is daarom belangrijk om in de communicatie met het bevoegd gezag de juiste terminologie te gebruikten.

Lees het gehele artikel  Brandcompartimentering, geschreven door Jacco Huijzer voor Bouwregels in de Praktijk, april 2019

Dit artikel is ook geplaatst in de Cobouw special brandveiligheid van 19 september 2019

Brandcompartiment