Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Marjolein Berghuis Collega Marjolein Berghuis schreef in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het infoblad Bouwbesluit 2012, verbouw, transformatie en NEN 1010. Dit infoblad is eind juni gepubliceerd.

Verbouweisen

Dit infoblad gaat over de eisen die gelden bij het verbouwen van elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Hierbij is onder andere de NEN 1010 van belang.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de veiligheidsrisico’s die er kunnen zijn wanneer wordt gekozen voor een kwaliteitsniveau voor elektrische installaties dat is gebaseerd op de ondergrens van het Bouwbesluit 2012. Ook geven we aan welke verantwoordelijkheden een gebouweigenaar hierin heeft.

Voor wie is dit infoblad bedoeld?

Het infoblad helpt professionele partijen in de bouw- en installatiesector, eigenaars en verhuurders van gebouwen, om het vereiste en gewenste eisenniveau voor de elektrische installaties bij verbouw en transformatie te bepalen.

De praktijkvoorbeelden gaan over situaties waarbij sprake is van verbouw van elektrische installaties of transformatie van een gebouw in combinatie met een verbouwing. In de voorbeelden staat aan welke minimum eisen de elektrische installaties moeten voldoen volgens het Bouwbesluit. Daarbij is aangegeven welke veiligheidsrisico’s hierbij mogelijk aanwezig zijn en worden waar mogelijk aanbevelingen gedaan om deze te beperken.

Lees en download het infoblad Verbouw, transformatie en NEN 1010

Heeft u hierover een vraag?

Neem tu dan met Marjolein Berghuis contact op.

Infoblad Bouwbesluit 2012 – Verbouw, transformatie en NEN 1010