Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP_2013-12_Waarheen-met-de-omgevingsvergunning-voor-brandveilig-gebruik_1-2 De regeling voor vergunningvrij bouwen wordt steeds verder uitgebreid. Voor brandveilig gebruik is dat tot op heden nog niet het geval, ondanks dat een onderzoek daarnaar reeds in 2008 in de toelichting op het Gebruiksbesluit was aangekondigd. Is het niet langzamerhand hoog tijd om de regeling van de vergunning voor brandveilig gebruik en het functioneren hiervan eens tegen het licht te houden? De huidige regeling functioneert namelijk niet geheel zonder problemen. Is het werkelijk noodzakelijk om de vergunningplicht onverkort te handhaven, of kan met een eenvoudiger stelsel worden volstaan? In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor het afschaffen van de vergunningplicht, en in plaats daarvan te volstaan met een meldingplicht voor brandveilig gebruik.

Lees het hele artikel Waarheen met de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik  geschreven door mr.ing. Jacco Huijzer voor Bouwregels in de Praktijk, december 2013