Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column 16 augustus 2021

Je zal maar het Bouwbesluit zijn, dan doe je het ook nooit goed. Iedereen in de bouwsector heeft een uitgesproken mening over je en velen laten niet na die luidkeels te laten horen; in besloten kring, maar juist ook in de kolommen van Cobouw.

Als je een influencer was op insta, zou je al aangifte van stalking hebben gedaan. Je bent te streng of juist te slap, belemmerend voor innovatie of geeft vrij baan aan free-riders. Je bent in elk geval een sta-in-de-weg voor de energietransitie en voor circulair en biobased bouwen. Bovendien zijn je regels volstrekt onuitlegbaar voor de modale bouwprofessional en vliegen de deskundologen elkaar in de haren over de exegese van je voorschriften alsof ze voorgangers zijn van een fundamentalistische stroming. Daarom bekruipt mij wel eens het gevoel dat we beter af zouden zijn zonder al die regels: weg met dat Bouwbesluit!

Toch zullen we het al snel met elkaar eens zijn dat een vorm van bouwregelgeving onontbeerlijk is. Dat via goede bouwregels een minimaal niveau van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, effectief beschreven kan worden. Maar juist in dat minimale niveau wringt ook de schoen. Er is geen prikkel om het beter te doen.

In tegendeel; met ‘net voldoende’ wordt in veel gevallen een prijs- en marktoptimum bereikt. Er is een alerte opdrachtgever nodig om ons privaatrechtelijk te dwingen het beter te doen. Dat wringt bij de vierde en vijfde pijler onder het Bouwbesluit: energiezuinigheid en milieu. Juist op dat vlak wordt een enorme inspanning gevraagd: uitstootbeperking, klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire economie vragen om een maximale inzet en optimale innovatie. Qua gezondheid kan er ook nog wel een stapje bij, weten we sinds de schoorvoetende erkenning van de invloed van effectieve ventilatie op virusverspreiding. Dat vraagt allemaal om eisen die je dwingen alles uit de kast te halen.

Kortom we hebben bouwregelgeving nodig die is gestoeld op andere uitgangpunten. Niet ‘minimaal, mits …’ maar ‘maximaal, tenzij …’ als leidend principe. Weg met het Bouwbesluit? Dat gaat misschien net te ver, maar een stevige make-over is dringend nodig.

Lees de originele column ‘Weg met het bouwbesluit?‘ van Harm Valk op Cobouw.nl

Harm Valk Nieman

Harm Valk, senior adviseur & partner van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Foto door Pedro Sluiter