Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 28 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk verleende omgevingsvergunning.

De vergunning was verleend voor het verbouwen van twee loodsen tot een woning met garage/- overkapping.
Over deze vergunning werd geprocedeerd. De uitspraak van het hoger beroep onderstreept twee belangrijke uitgangspunten bij verbouw en functiewijziging:

  1. De enkele wijziging van de aard van een wand is geen verbouwing,
  2. De verbouwvoorschriften gelden alleen voor de onderdelen die fysiek verbouwd worden.

Toelichting op uitspraak

In dit artikel bespreekt Jacco Huijzer deze uitspraak en gaat hij in op twee belangrijke uitgangspunten bij verbouw en functiewijziging.

Lees het gehele artikel Verbouw schuren tot woning met garage’

Situatie Verbouw schuren tot woning met garage

situatie

Rubriek Bouwrecht

In de rubriek ‘bouwrecht’ in Bouwkwaliteit in de praktijk bespreekt Jacco Huijzer regelmatig uitspraken van de rechter over de toepassing van de bouwregelgeving.