Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Waar moet u opletten bij circulaire bouwprojecten in relatie tot het Bouwbesluit 2012?

Het onderwerp Circulair bouwen is in Nederland momenteel een ‘hot item’. Dit moet ook wel, want Nederland heeft de ambitie om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. In 2030 moet dat cijfer al rond de 50% liggen. De impact hiervan kan voor de bouwsector, als grootverbruiker van materialen, zeer groot zijn. De bouw- en infrasector zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren om dit mogelijk te maken.

Bij elk bouwproject hebben we te maken met het Bouwbesluit 2012, dat uiteraard ook geldt bij een circulair gebouw. Het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 is bij sommige circulaire projecten een uitdaging, of op zijn minst een aandachtspunt. Daarom hebben wij voor u een whitepaper gemaakt die ingaat op dit onderwerp.

Bent u als ontwikkelaar, ontwerper of bouwer bezig met een circulair bouwproject?

Dan loopt u mogelijk tegen een aantal vragen aan in relatie tot het Bouwbesluit 2012. U kunt denken aan onderstaande relevante vragen waarop u een antwoord wilt:

  • Wat regelt het Bouwbesluit 2012 al met betrekking tot circulair bouwen?
  • Aan welk niveau van eisen uit het Bouwbesluit 2012 moet het circulaire bouwproject voldoen?
  • Mag ik de materialen uit dat oude gebouw hergebruiken in het nieuwe project?
  • Moet ik de prestaties van de oude bouwmaterialen aantonen en zo ja op welke manier?

Wat regelt het Bouwbesluit 2012 al met betrekking tot Circulair bouwen?

Momenteel kent het Bouwbesluit 2012 een afdeling die rechtstreeks te maken heeft met circulair bouwen: afdeling 5.2, Milieu. Sinds 2013 moet u bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woonfunctie of kantoorgebouw een berekening indienen van de milieuprestatie van het gebouw (MPG). Die is onder meer afhankelijk van de materialen die worden gebruikt en de impact daarvan op het milieu. Sinds 1 januari 2018 is er in het Bouwbesluit 2012 voor het eerst een grenswaarde aan de milieuprestatie gesteld. De MPG mag niet meer dan 1 bedragen.

Aan welk niveau van eisen uit het Bouwbesluit 2012 moet het circulaire bouwproject voldoen?

Een nieuwbouwproject moet in basis voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften. Dit geldt ook wanneer dit een circulair bouwproject is waarbij grondstoffen worden hergebruikt. Dit is met name een aandachtspunt voor de afmetingen van onderdelen die worden hergebruikt en voor het aantonen van de prestaties van hergebruikte of gerecyclede materialen. Er is een aantal situaties denkbaar waarbij u niet aan de nieuwbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 hoeft te voldoen en waarbij het voor wat betreft bijvoorbeeld de maatvoering dus makkelijker is om materialen uit bestaande gebouwen her te gebruiken.

Een uitgebreider antwoord op deze vragen en de andere vragen vindt u in de whitepaper ‘Circulair bouwen en het Bouwbesluit 2012’. Deze whitepaper is geschreven door senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis en helpt u een antwoord te krijgen op de vragen op het gebied van circulair bouwen in combinatie met de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Aanvragen

Vraag deze whitepaper aan via communicatie@nieman.nl, zodat u weet welke aandachtspunten en mogelijkheden er zijn bij circulaire bouwprojecten in relatie tot het Bouwbesluit 2012.

Cover Whitepaper Circulair bouwen en het Bouwbesluit 2012