Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de gebouwde omgeving stapsgewijs gaan verduurzamen en de CO2-uitstoot richting 2050 vergaand gaan terugdringen.

Om gebouweigenaren te ondersteunen is voor de bestaande bouw een ‘standaard voor woningisolatie’ ontwikkeld. De ‘standaard voor woningisolatie’ is een kenmerk op woningniveau en wordt uitgedrukt in de netto-warmtebehoefte, berekend volgens NTA 8800. De ‘standaard voor woningisolatie’ is niet verplicht, maar vormt een grenswaarde die richting geeft aan de vraag of de woning ‘aardgasvrij’ kan worden. Adviseur Ing. Theo Haytink en senior specialist Ing. André Kruithof schreven een whitepaper die uitleg en inzicht geeft over de ‘standaard voor woningisolatie’.

De diversiteit in bouwjaar, geometrie en thermische kwaliteit in de bestaande bouw is groot waardoor ook de netto-warmtebehoefte op adresniveau verschilt. Dit vraagt veelal om maatwerkadvies om de netto-warmtebehoefte te verlagen. Aan de hand van twee voorbeelden gaan we in op mogelijke maatregelen om te voldoen aan de ‘standaard voor woningisolatie’.

Download whitepaper