Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Ruim baan voor artikel 13 Woningwet

Op 2 februari 2019 is een voorstel voor aanpassingen van het Bouwbesluit 2012 ter consultatie gepubliceerd.(1) Het is een voorstel met een groot aantal onderwerpen: de rookproductie van kabels en leidingen, nieuwe geluidseisen voor installaties voor warmte- of koudeopwekking, veiligheidsmaatregelen bij gespoten PUR en een enkele correctie. Opvallende wijzigingen zijn verder de verduidelijking van de toepassing van art. 13 van de Woningwet, de verplichting dat inpandige woningtoegangsdeuren in nieuw te bouwen woongebouwen zelfsluitend moeten zijn en de aanpassing van regels rond bouw- en sloopveiligheid.

Op deze laatste drie aanpassingen gaan Hajé van Egmond van Geregeld en Jacco Huijzer van Nieman verder in.

Lees dit artikel verder op Geregeld.eu

NOM renovatie Drachten