Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 juli 2019 is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd.

Het doel van de wijzigingen is allereerst het operationaliseren van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Tevens is in dit wijzigingsbesluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog langs elektronische weg kan worden voldaan. Van Bouwbesluit 2012 zijn daarom enkele artikelen in § 1.7 (Procedure sloopwerkzaamheden) aangepast. Dit gaat om artikelen betreffende de sloopmelding en het mededelen van de aanvang en beëindiging van sloopwerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd.
Zie Staatsblad 2019-155.

Ook is de Regeling Bouwbesluit 2012 aangepast.

Het betreft de aanwijzing van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en van een aantal normen. Met de introductie van de nieuwe bepalingsmethode voor de milieuprestatie (versie d.d. 1 januari 2019 met inbegrip van wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019) is de correctiefactor van 0.4 komen te vervallen.

De gewijzigde normen zijn NEN 6069, NEN 3215, NEN 7120 en 2 Eurocodes. Het gaat bij deze nieuwe versies vergeleken met de eerdere versies slechts om enkele verduidelijkingen, aanvullingen en relatief ondergeschikte wijzigingen.
Bekijk Staatscourant 2019-36206.

Heb je vragen over de wijzigingen in het Bouwbesluit?

Neem dan contact op met adviseur Bouwregelgeving Marjolein Berghuis

Lees over alle wijzigingen

Op deze pagina vind je alle wijzigingen van het Bouwbesluit 2012

Wijziging per 01-07-2019 in Bouwbesluit 2012 van het Asbestverwijderingsbesluit 2015

Wijziging per 01-07-2019 in Bouwbesluit 2012 van het Asbestverwijderingsbesluit 2015