Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Algemeen Bouwregelgeving

Bij uw projecten is het van belang dat deze voldoen aan de regelgeving (Bouwbesluit en eventuele aanvullende eisen). Dit is niet alleen belangrijk omdat u er verantwoordelijk voor bent, maar ook omdat uw afnemer (of u als afnemer) hier recht op hebt. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw projecten, maar ook bij het beoordelen of u krijgt wat u is beloofd.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Met de invoering van de Omgevingswet naar verwachting 1 januari 2024, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.
Lees meer over het Bbl.

Nieuwbouw

Bij de nieuwbouw richten wij veelal ons adviestraject in vanuit een zogenaamde Quick Scan. We werken daarbij van grof naar fijn, van concept op hoofdlijnen tot detailniveau. Rekenwerk wordt in een vroeg stadium (indicatief) uitgevoerd, alleen als de besluitvorming daarom vraagt. Dit om te voorkomen dat het ontwerp later niet haalbaar blijkt en rework nodig is. Op basis van het DO worden de definitieve berekeningen en adviezen gemaakt, waarbij de details nader aandacht krijgen en de finetuning plaatsvindt. De definitieve rapportages kunnen vervolgens bij de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Verbouw / transformatie

De inbreng van Nieman concentreert zich hier uiteraard ook op de bouwfysische aspecten en de bouwregelgeving, waaronder brandveiligheid en akoestiek. Daarnaast is bij transformatie/ verbouwprojecten het vaststellen van het toetskader (Rechtens verkregen niveau), het voldoen aan de bouwbesluiteisen en het voldoen aan diverse bouwfysische prestaties van cruciaal belang.

Samen met ontwerpteam stemmen wij af wat minimaal vereist is en bespreken wij wat wenselijk is. Hierbij speelt de haalbaarheid, financieel en technisch, een grote rol. Nieman houdt altijd rekening met de toekomstige gebruiker/ bewoner.

bouwregelgeving