Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Klachten na oplevering van een bouwwerk komen helaas nog te vaak voor. Ook tijdens de bouwfase kan een geschil ontstaan tussen de bouwpartners over de kwaliteit van het gerealiseerde product. Nieman voert op dit gebied diverse onderzoeken uit. Een integrale en praktische aanpak staat hierbij voorop.

Klachtenonderzoek

Onderzoek vochtschades

Onderzoek naar lekkages voeren wij uit door ter plaatse slechte weersomstandigheden te simuleren door inzet van moderne meetapparatuur. Zo achterhalen wij inwateringspunten.

Onderzoek naar andere vochtbronnen zoals inwendige condensatie of optrekkend vocht vereisen destructief onderzoek of langeduurmetingen voor vaststelling van de randcondities. Daarbij geven wij speciale aandacht aan infiltratiepunten zoals luchtlekken en ook bouwvocht. Oppervlaktecondensatie als vochtbron is vaak het gevolg van koudebruggen. Dit heeft soms schimmelvorming tot gevolg.

Ook mogelijk is de combinatie van de hierboven genoemde vochtbronnen. Op basis van een grondige analyse komen wij altijd tot een praktisch advies.

Materiaalkundig onderzoek

Gebouwschade ontstaat doordat materialen ondeugdelijk worden verwerkt, verkeerd worden toegepast of onjuist worden verduurzaamd. Wij heben veel kennis van bouwmaterialen waarmee de oorzaak van dergelijke schades meestal wordt achterhaald. Wanneer nodig werken we samen met gespecialiseerde bureaus die bijvoorbeeld de constructieve aspecten beoordelen of laboratoriumonderzoek uitvoeren. Op basis hiervan stellen we vervolgens een hersteladvies op.

Begeleiding herstel

Door de sterke affiniteit met de bouwpraktijk zijn adviezen van Nieman altijd praktisch uitvoerbaar. Wij begeleiden de uitvoering van de herstelwerkzaamheden door regelmatige controle hiervan. De aanmerkingen op de uitvoering worden besproken en gearchiveerd. Bij grote onderzoeken coordineren we als onafhankelijke partij de herstelwerkzaamheden en verzorgen we de uitvoeringscontroles. Onze ervaring leert dat deze werkwijze vaak constructief werkt bij een “gespannen” relatie tussen partijen.

Vakinhoudelijke ondersteuning bij juridische geschillen

Niet altijd worden klachten naar tevredenheid van de klager opgelost. Dit leidt dan tot dermate hoog oplopende conflicten dat hiervoor een gerechtelijk vonnis wordt gevraagd bij bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De inbreng van Nieman kan hierbij verschillende zijn. We ondersteunen een van de partijen technisch met onze kennis van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwakoestiek, bouwkunde of brandveiligheid. Tijdens de zitting ondersteunen we de betreffende jurist technisch. Daarnaast brengen we ook als onafhankelijk deskundige een bindend advies in een geschil.
Lees mee over ons juridische advisering

Heeft u vragen of een klacht?

Neemt u dan contact op met Marcel Meulenkamp of Ronald Pool

Klachtenonderzoek