Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Ontwerpbegeleiding gebouwschil

De beleving van en bij een gebouw wordt in sterke mate bepaald door de gebouwschil. Vinden we het gebouw mooi, is het beeld van de architect tot leven gekomen? Is het gebouw comfortabel, voelen we ons er prettig? Zijn en voelen we ons veilig? Behalen we de energiedoelen? Hebben we een gebouw dat in materiaalgebruik effectief en circulair kan zijn? En hebben we het gebouw op een integrale manier in een goed proces kunnen realiseren?

Allemaal vragen die we slechts positief kunnen beantwoorden als de gebouwschil optimaal is geenigineerd en gerealiseerd. Een succesverhaal begint bij het ontwerp.

Impressie KAAP Amsterdam

Impressie gevel KAAP Amsterdam

Integrale aanpak tijdens het ontwerp

Veel onderdelen uit de bouwregelgeving hebben een directe relatie met de (on)mogelijkheden in het ontwerp van een gevel. Wij ondersteunen u met een integrale aanpak tijdens de verschillende stappen van het ontwerp door al de relevante onderdelen in relatie tot elkaar te beoordelen. Samen met het ontwerpteam werken wij aan sterke concepten voor de gebouwschil. Wij zorgen dat energie (BENG), brandveiligheid, geluidwering, thermische kwaliteit, daglicht en ventilatie op een effectieve wijze worden samengebracht. Alle benodigde berekeningen en toetsingen voeren wij oplossingsgericht voor u uit.

Zo werken wij mee aan een plan dat de ambities van een opdrachtgever en ontwerper kan combineren met een soepel traject van vergunningverlening. Nieman staat voor praktische oplossingen. U hebt de zekerheid dat wij al tijdens het ontwerp de maakbaarheid en beheersbare kwaliteit van u gebouwschil voor ogen hebben.

Wilt u advies voor uw gebouw?

Neem dan met Ronald Pool of Bas Prinsen contact op.

Lees ook over