Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In een ontwerptraject ligt bij de ontwikkeling van de gevel de focus op het architectonisch beeld, de toetsing aan bouwregelgeving, het inpassen van projectspecifieke eisen en de (financiële) haalbaarheid. Naarmate het ontwerp zich vormt en principekeuzes zijn gemaakt wordt de concrete technische uitwerking van de gebouwschil steeds belangrijker.

Het ontwerpteam wordt bouwteam, een gevelbouwer raakt betrokken, prijs- en contractvorming wordt dominant etc. Helaas blijkt dit vaak de fase waarin de redenen achter ontwerpkeuzes en gevelengineering naar de achtergrond gaan. De integraliteit tussen keuzes in thermische isolatie, geluidwering, brandveiligheid en de gebouwinstallaties gaat snel verloren. Aan de andere kant: een gevel moet ook gebouwd kunnen worden.

Next Delft exterieur gevel entree

Next Delft

De specialisten van Nieman zijn goed in staat te adviseren in een goede bouwkundige detaillering van de gebouwschil. Goede principedetails zorgen dat de randvoorwaarden van het ontwerp bewaakt worden. Wij ondersteunen u bij het controleren van uitwerkingen door producerende en uitvoerende partijen. Ook helpen wij graag bij het opstellen van een goed programma van eisen en een uitvraag naar potentiële gevelbouwers.

Van ontwerpuitgangspunten naar concrete oplossingen en materiaalselecties

(Gevel)bouwers helpen wij bij het vertalen van ontwerpuitgangspunten naar concrete oplossingen en materiaalselecties. Ook hierbij bewaken wij de integraliteit. Op dit moment is vooral het samenspel tussen thermische isolatie, luchtdichtheid, geluidwering en brandveiligheid een complex geheel. Laat nu juist deze specialismen al jaren tot onze ‘corebusiness’ horen.

Er kan veel op papier en in modellen. Maar zeker bij complexe gevels geeft het testen van een mock-up veel informatie over de werking van een gevel in de praktijk. Het kan een onmisbare stap zijn in het finetunen van de details. Wij begeleiden u in het opzetten van een goede mock-up, het uitvoeren of begeleiden van de metingen en het analyseren van de resultaten. Het accent ligt vaak op de lucht- en waterdichtheid en de maakbaarheid. Steeds vaker is ook het beoordeling van de brandveiligheid van de gevel relevant, zeker ten aanzien van de opbouw van de gevel en de materialisatie. Nieman beschikt niet over eigen testfaciliteiten maar wij zijn in staat het gehele proces voor u te organiseren. De resultaten van de testen vertalen wij voor u naar concrete projectspecifieke oplossingen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor de ondersteuning bij de engineering van de gebouwschil in uw plan?

Neem dan contact op met Sander van der Tol.

Lees ook over