Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wij zijn er trots op dat we ‘uw partner in het hart van de bouw’ zijn. Wij maken dit heel concreet door er ook tijdens de bouw te zijn. Een goed ontwerp van de gevel en een sterke uitwerking van de verschillende componenten zijn een voorwaarde voor een gevel die uiteindelijk de kwaliteit levert die de eindgebruiker zoekt. Maar als die voorwaarden ingevuld zijn dan is een goede uitvoering de volgende.

Rotterdam Ahoy Covention Centre bron impressie Kraaijvanger

Rotterdam Ahoy Convention Centrum

Wij helpen u met het bewaken van deze kwaliteit. Dat doen wij heel concreet door het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de bouwplaats. Dit kan door losse controles, maar het liefst werken wij samen met u aan een risicogerichte aanpak. Deze aanpak maken wij graag projectspecifiek maar in de basis bestaat dit uit:

Een risicoscan van de uitvoeringstukken

Met een risicoscan brengen wij de kritische punten van de gevel in beeld. Deze onderdelen moeten tijdens de uitvoering goed bewaakt worden om te zorgen dat de gevel de beoogde prestaties van lucht- en waterdichtheid, letselveiligheid, brandveiligheid, geluidwering en energie ook daadwerkelijk behaald.

Werk en keuringsplan

Een werk- en keuringsplan omschrijft de voorwaarden voor uitvoering en geeft aan op welke onderdelen keuringen uitgevoerd en geregistreerd moeten worden. Zo kan een de kwaliteit aantoonbaar worden beheerst, passend binnen trajecten van kwaliteitsborging en validatie- en verificatieverplichtingen.

Kwaliteitscontroles op locatie

Controles van de kwaliteit door ervaren adviseurs geeft zekerheid dat mogelijke fouten in de uitvoering tijdig worden herkend en gecorrigeerd kunnen worden. En we noemen het kwaliteitscontroles, maar Nieman brengt oplossingen, wij maken het een kwaliteitsadvies. Onze heldere verslaglegging brengt de kwaliteit in beeld voor alle belanghebbenden.

Onze kwaliteitsbewaking maken wij altijd projectspecifiek en stemmen dit af op uw behoefte.

Bent u ontwikkelaar, opdrachtgever, gevelbouwer, aannemer of leverancier en wilt u zekerheid over de kwaliteit op uw project?

Sander van der Tol , Emile Jansen, Martijn Steijlen beantwoorden graag uw vragen.

Lees ook over

  • Gebouwschil advisering
  • Gevelengineering
  • Metingen en inspecties
  • Schade- en gebrekenonderzoek