Ter preventie van bouwgebreken en het beperken van faalkosten zijn kwaliteitscontroles en bouwbegeleiding vaak noodzakelijk.

De uiteindelijke kwaliteit van een gevel en dak staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering. Wij vinden dat iedereen recht heeft op controle van die kwaliteit tijdens of na de uitvoering van het werk. Zeker bij de alsmaar toenemende complexiteit van gevels en daken kan een steekproefsgewijze controle al van doorslaggevend belang zijn. Daar waar het meten van de kwaliteit niet goed mogelijk is, kan het beoordelen van de kwaliteit middels een kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering uitkomst bieden.

Kwaliteitscontroles en bouwbegeleiding door Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies  Kwaliteitscontroles en bouwbegeleiding door Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Praktische kennis en ervaring

Voor meerdere aannemers, gevelbouwers en branches voert Nieman-Kettlitz bouwplaatsinspecties uit. Deze inspecties geven inzicht in de kwaliteit van de uitvoering. Het proces kan hierdoor vaak nog bijgestuurd worden en worden ingrijpende maatregelen voorkomen. Verbetermaatregelen stellen wij direct op de bouwplaats vast. Met deze methodiek kunnen gebreken vaak worden voorkomen en faalkosten aanmerkelijk worden gereduceerd.

Kwaliteitscontrole of inspectie laten uitvoeren?

Wilt u hierover meer weten of een kwaliteitscontrole of bouwplaatsinspectie laten uitvoeren. Neem dan contact op met Wilfred Slagter of u mailt uw vraag aan info@gevelsendaken.nl.