Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een gebouw is de verplichting om berekeningen aan te leveren.

Dit zijn de volgende berekeningen
 • daglichtberekeningen
 • ventilatieberekeningen
 • energieprestatieberekeningen

Installatieberekeningen

Naast de verplichte berekeningen vanuit de bouwregelgeving maken wij installatieberekeningen. Deze berekeningen zijn noodzakelijk voor een goede werking van de installaties. De berekeningen worden ook gebruikt om te toetsen aan privaatrechtelijk gestelde eisen, zoals omschreven in onder andere Programma’s van Eisen en AWBZ-eisen.

Overzicht installatieberekeningen:
 • Warmteverlies/Transmissie volgens NEN 5066
 • Warmteverlies/Transmissie volgens ISSO 51, 53 en 57
 • Radiatorselectie
 • Ketelselectie
 • Bepalen uitmonding rookgasafvoer inclusief berekening verdunningsfactor.
 • Leidingberekening CV/ Koeling, ook voor aanvraag stadsverwarming.
 • Gasleidingberekening
 • Tapwaterleidingberekening voor Koudwater-, Warmwater-, Mengwater- en Circulatieleidingen
 • Luchtkanalenberekening
 • Rioleringberekening
 • Hemelwaterberekeningen (ook pluvia)
 • Kabelberekening
 • Koellast- en Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
 • Materiaallijsten
 • Energieverbruik en terugverdientijd toe te passen installaties

BENG woning

Heeft u hierover een vraag ?

Neemt u dan contact op met Peter Smits.