Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Krijg inzicht in de daadwerkelijke waarde van uw vastgoed

Vastgoedbeheerders hebben belang bij het verkrijgen van zekerheid over de kwaliteit en kosten van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van hun gebouwen op lange termijn.

Nieman ondersteunt de vastgoedbeheerders met het geven van bouwkundige- en (installatie)technische adviezen op het gebied van technische staat, onderhoud, besparingen, veiligheid, milieu en energie. Met onze adviezen dragen wij bij in het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijke waarde van het vastgoed. Vastgoedondernemers gebruiken onze adviezen bij het nemen van strategische beslissingen voor verantwoord vastgoed beheer.

Onze adviezen hebben tot doel goed onderhouden gebouwen met een optimale energie-efficiëntie te verkrijgen. Waarin het leefklimaat zorgt voor tevreden gebruikers.

Beheersbaarheid van het comfortniveau en het energieverbruik

De huidige praktijk laat zien dat gebouwbeheerders het uitdagend vinden om het comfortniveau en het energieverbruik voor de gebruikers goed beheersbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat circa 60 procent van de klimaatinstallaties in gebouwen niet goed functioneren. Daarnaast voldoen bouwkundige voorzieningen in veel gevallen niet aan minimale wettelijke prestatie-eisen op het gebied van brandveiligheid en bouwfysica zoals geluid, waterdichtheid en dergelijke.

Planmatig onderhoud, ook wel technisch beheer genoemd, is noodzakelijk om gebouwen in een bepaalde technische staat te krijgen of te houden. Dit wens van de gebouwgebruiker of gebouweigenaar.

Te weinig preventief onderhoud leidt vaak tot een toename van correctief onderhoud en grotere risico’s op gevolgschade. Dit gaat vaak samen met onverwachte en (vaak) hoge kosten. Omgekeerd leidt teveel preventief onderhoud ook tot hoge kosten. Dit omdat er onderhoud uitgevoerd wordt dat niet noodzakelijk is. Het is dus van belang de juiste verhouding te vinden tussen preventief en correctief onderhoud. Hiermee worden de prestatie-eisen van het gebouw gehaald en de exploitatiekosten geminimaliseerd.

Breng de technische conditie van uw gebouw in beeld

Een bekende methode voor conditiemetingen in gebouwen staat beschreven in NEN 2767-1 ‘Conditiemeting – Deel 1: Methodiek’. Deze norm heeft als doel om de technische conditie van gebouwen in kaart te brengen. De conditiemetingen worden gebruikt voor het opstellen van een lange termijn onderhoudsplanning. Hieraan koppelen we een kostenraming.

Een andere methode is het uitvoeren van functionele inspecties op basis van ISSO-publicatie 106 ‘Functionele inspectiemethode Duurzaam beheer en onderhoud’. Met een diagnosegerichte aanpak beordelen we het functioneren van het gebouw inclusief de interne processen, de bouwkundige status en de gebouwgebonden installaties.

Wilt u inzage in de kwaliteit en waarde van uw vastgoed?

Neem dan contact op met Herbert Lentink

Cobana Katendrecht in aanbouw. Foto Rijnboutt

Cobana Katendrecht in aanbouw. Foto Rijnboutt