Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman ondersteunt zowel de overheid als marktpartijen bij toepassing van het publiekrechtelijke bouwrecht en de raakvlakken tussen het publiekrecht en het privaatrecht. Deze juridische dienstverlening bieden wij met name daar waar toepassing van het Bouwbesluit centraal staat.

Waarom bieden wij juridische dienstverlening aan?

De toepassing van de bouwregelgeving vereist niet alleen technische kennis. Maar ook juridische kennis van de structuur, inhoud en achtergronden van de regelgeving. Met name bij gevoelige projecten waar het op het scherpst van de juridische snede gaat om de vraag of er net wel of net niet aan de voorschriften wordt voldaan. Voor juristen is de technische inhoud van het Bouwbesluit vaak lastig te begrijpen. Technici daarentegen hebben vaak moeite om de juridische invalshoek te doorgronden.

Door de unieke combinatie van juridische én bouwkundige kennis kunnen wij juridische vraagstukken zowel technisch als juridisch analyseren om daar vervolgens een gericht advies aan te verbinden. Of het nu gaat om handhavingszaken, privaatrechtelijke kwesties, risicoanalyses of vergunningsvraagstukken – de Bouwbesluitjuristen van Nieman beschikken over zowel het technische als het juridische inzicht om complexe vraagstukken tot een pragmatische oplossing te brengen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Heeft u juridisch advies nodig voor uw vastgoed ?

Neem dan graag contact op met Jacco Huijzer

Juridisch Advies01