Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Bouwbesluit 2012 kent drie niveaus: nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw (rechtens verkregen niveau).

Daarnaast zijn verleende vergunningen en soms oudere versies van het Bouwbesluit relevant bij de bepaling van het voorzieningenniveau dat gerealiseerd dient te worden of had moeten zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen welk niveau op welk moment van toepassing is. Met name bij bestaande gebouwen, functiewijziging en verbouw is dit lastig. Soms kunnen oudere voorschriften, zoals Bouwbesluit 2003, Bouwbesluit 1992 of zelfs de oude gemeentelijke bouwverordeningen van vóór 1992 ineens weer relevant blijken. Maar ook in nieuwbouwsituaties kan er discussie ontstaan over toepasselijkheid en inhoud van voorschriften.

Juridische procedure

Als “de messen geslepen worden” voor een juridische procedure, waarin de vraag centraal staat of er wel of niet voldaan wordt aan het Bouwbesluit, gaat het op het scherpst van de snede. De bouwbesluitjuristen van Nieman  worden dan regelmatig ingeschakeld om een bindend advies of een second opinion te geven. Bijvoorbeeld in een situatie waarin twee partijen het oneens zijn over het te hanteren toetskader of een verschillende uitleg geven aan de voorschriften. Een juridisch onderbouwde uitleg van het Bouwbesluit vergemakkelijkt voor een aanvrager of gebouweigenaar het overleg met gemeenten of brandweer. Voor gemeenten vergemakkelijkt een dergelijk advies het nemen van een zorgvuldig besluit.

Wij ondersteunen u met het vaststellen van het te hanteren toetskader en geven uitleg van de voorschriften. Onze Bouwbesluitjuristen beschikken over unieke kennis van de juridische context van de regelgeving en jurisprudentie over deze regelgeving en dat komt goed van pas bij discussies over de regelgeving.

Wilt u meer weten over ons juridisch advies ?

Neemt u dan contact op met mr. ing. Jacco Huijzer