Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Heeft u een handhavingsbesluit ontvangen van een gemeente, omdat uw gebouw niet voldoet aan Bouwbesluit 2012?

Of heeft de gemeente aangekondigd dat er een handhavingsbesluit genomen gaat worden? Of wilt u juist voorkomen dat dit gaat gebeuren? Dan heeft u waarschijnlijk behoefte aan een specialist met juridische kennis, maar ook met bouwkundige kennis. Nieman heeft dit beide in huis.

Een gemeente is gebonden aan eisen, wil zij daadwerkelijk aanpassingen af kunnen dwingen. Dit zijn niet alleen de inhoudelijke eisen van het Bouwbesluit, maar ook aan formele eisen. Het feit dat een gebouw niet voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit niveau bestaande bouw is niet voldoende om van een overtreding te kunnen spreken. Er dient afgewogen te worden of er niet op alternatieve wijze toch aan de voorschriften kan worden voldaan. Een verleende vergunning kan hierbij een rol spelen, maar mogelijk is er om andere redenen een gelijkwaardige oplossing aanwezig.

Hoe helpt Nieman u met een handhavingsbesluit?

Samen met u kunnen onze Bouwbesluitjuristen het gesprek met de gemeente aangaan en zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Mogelijk zijn er in tegenstelling tot wat in eerste instantie wordt gedacht geen aanpassingen nodig, of kunnen met een paar kleine wijzigingen meer ingrijpende aanpassingen voorkomen worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over juridische advisering? Voor informatie neemt u contact op met Jacco Huijzer

.gebouweigenaar